Jac Jac 經已長大了!

忙足兩星期,忙到連剃鬍子、食午餐、甚至去小解的機會都沒有!所以也有兩星期沒有寫和讀 blog(其實上幾篇也是 post 相為主。真正「寫 blog」已是月頭的《東京遊記》了!)。

終於到了今個周末有機會歇一歇。發覺一不留神 Jac Jac 已於這段日子長大了不小!有圖為證!

 

Jac Jac 自己企!

Jac Jac 玩電腦!

(閱讀全文)