Jac Jac 兩歲生日快樂!

Jac Jac 咁就兩歲啦!我們為他搞了一個簡單而隆重的生日會。很多精彩片段因為涉及親友們的樣子所以不便公開,故此下面的花絮全都是 Jac Jac 的獨腳戲。(不過唔緊要啦!大家都是想見到佢多過想見到我……)

切蛋糕:

表演食蛋糕,吸引 fans 影相!

「呼!ha…… 呼!」兩下便吹熄蠟燭了!

好味道!跳「Yummy Dance」!!

大家可能會發覺為何 Jac Jac 中途會換了衫,而且又會食完蛋糕又再吹蠟燭。其實是因為 Jac Jac fans 眾多,要分兩晚開生日會!

延伸閱讀:

Jac Jac 的第一年

Jac Jac 一歲生日會花絮